Ngoại Ngữ‎ > ‎

Tiếng Nhật

TIẾNG NHẬT

Trung tâm Sao Mai liên tục tuyển sinh các khóa học tiếng Nhật tại Trung tâm. Các khóa học được chúng tôi sắp xếp hợp lý, khoa học theo tiêu chuẩn, phù hợp với trình độ của từng học viên nhằm giúp cho các học viên học tập hiệu quả nhất.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập lý tưởng là một trong những chủ trương của Trung tâm với mục tiêu tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các học viên.

Các khóa học tiếng Nhật tại Trung tâm:


Khóa học
Đối tượng
Giáo trình
Phí nhập học
(VND)
Học phí
(VND)
Thời lượng
Giáo viên
A1
Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật
Minnano nihongo Basic Kanji Vol 1
Từ mới minna 1
Task 1
Các giáo trình khác
Miễn phí
1 000.000
48 tiết
V
A2
Các bạn đã hoàn thành khóa A1
Các bạn muốn học từ bài 14 giáo trình Minna no nihongo

 Miễn phí
1 000.000
48 tiết
V-J
A3
 Các bạn đã hoàn thành khóa S2
Các bạn muốn học từ bài 26 giáo trình Minna no nihongo
Minnano nihongo Basic Kanji Vol 2
Từ mới minna 2
Task 2
Các giáo trình khác
Miễn phí
1 200.000
48 tiết
V-J
   A4
 Các bạn đã hoàn thành khóa S3
Các bạn muốn học từ bài 38 giáo trình Minna no nihongo
Miễn phí
1 200.000
48 tiết
V-J

 Lịch Học:1


Ngày

2/4/6

3/5/7

7/CN

Cả tuần

Sáng

5h – 6h30

8h – 9h30

10h30 – 12h

5h – 6h30

8h – 9h30

10h30 – 12h

 

 

Chiều

13h30 – 15h

15h – 16h30

16h30 – 18h

13h30 – 15h

15h – 16h30

16h30 – 18h

 

 

Tối

18h – 19h30

19h30 – 21h

18h – 19h30

19h30 – 21h

 

 


Miễn giảm học phí:

-        Đóng nguyên cả 2 cấp độ giảm 20%

-        Được giảm thêm 10% nếu là học viên cũ hoặc tham gia học trên 2 lớp một lúc tại trung tâm.

-        Giảm 50% cho đối tượng chính sách

-        Giảm 100% cho đối tượng nghèo vượt khó và hiếu học


Comments