Ngoại Ngữ‎ > ‎

Tiếng Hàn

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN

Trung tâm Sao Mai liên tục tuyển sinh các khóa học tiếng Hàn tại Trung tâm. Các khóa học được chúng tôi sắp xếp hợp lý, khoa học theo tiêu chuẩn, phù hợp với trình độ của từng học viên nhằm giúp cho các học viên học tập hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập lý tưởng là một trong những chủ trương của Trung tâm với mục tiêu tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các học viên.

Nội Dung Chương Trình:

Hàn

Mục tiêu

Nội dung

Thời gian

Đối tượng

Giáo trình

A1

Nắm bắt được Chữ Cái Tiếng Hàn, Cách đọc, cách Viết, cách thành lập câu đơn giản.

gồm 10 bài khóa với tựa đề bài khóa là những câu đơn giản trong Tiếng Hàn.

48 tiết (2 tháng)

Mọi đối tượng mới đầu học

Giáo trình Tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul – Hàn Quốc

A2

Hiểu biết Tiếng Hàn được mở ra đa dạng hơn với cách thành lập câu phức tạp hơn.

 

Tiếng Hàn A2 bao gồm 10 bài khóa tương ứng với các cấu trúc câu đa đạng hơn.

48 tiết (2 tháng)

Các học viên đã có kiến thức Hàn A1

Giáo trình Tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul – Hàn Quốc

A3

Tiếng Hàn với những cấu trúc câu phức tạp hơn, kết thúc A3 học viên có thể thi Topik sơ cấp 1,2

Tiếng Hàn A3 bao gồm 10 bài khóa tương ứng với các cấu trúc câu da dạng phức tạp

48 tiết (2 tháng)

Các học viên đã có kiến thức Hàn A2

Giáo trình Tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul – Hàn Quốc


Lịch Học:

Ngày

2/4/6

3/5/7

7/CN

Cả tuần

Sáng

5h – 6h30

8h – 9h30

10h30 – 12h

5h – 6h30

8h – 9h30

10h30 – 12h

 

 

Chiều

13h30 – 15h

15h – 16h30

16h30 – 18h

13h30 – 15h

15h – 16h30

16h30 – 18h

 

 

Tối

18h – 19h30

19h30 – 21h

18h – 19h30

19h30 – 21h

 

 


Học phí: 1 000 000 đồng/ khóa

Khai giảng: Thường xuyên vào đầu thứ 2 mỗi tuần

Thời gian học: Linh động

Miễn giảm học phí:

-        Đóng nguyên cả 2 cấp độ giảm 20%

-        Được giảm thêm 10% nếu là học viên cũ hoặc tham gia học trên 2 lớp một lúc tại trung tâm.

-        Giảm 50% cho đối tượng chính sách

-        Giảm 100% cho đối tượng nghèo vượt khó và hiếu học


Comments