Kỹ Năng Mềm‎ > ‎

Kỹ năng quản lý sản xuất

 KỸ NĂNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

(Khóa đào tạo Ngắn hạn Cán bộ quản lý sản xuất doanh nghiệp)

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Là các nhân viên quản lý sản xuất, cán bộ các đơn vị, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,... cần kỹ năng về quản lý sản xuất.

2. NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1: TỔ CHỨC CÔNG VIỆC KHOA HỌC

 • Tại sao phải tổ chức công việc có khoa học?
 • Thế nào là tổ chức công việc có khoa học? 
 • Các công cụ trong tổ chức lao động khoa học. 
 • Sử dụng các công cụ quản lý trong việc theo dõi, tổ chức quản lý sản xuất. 
 • Ứng dụng các phương pháp biểu đồ: 5W - 1H, Gantt, Chu trình PDCA và các biểu đồ Flowchart, biểu đồ Ishikawa

PHẦN 2 : TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT, ANH LÀ AI?

Công việc người tổ trưởng sản xuất: 

+ Quản lý tiến trình kế hoạch sản xuất 

+ Quản lý chất lượng sản phẩm 

+ Hướng dẫn công việc, kiểm soát nhân viên 

+ Các hoạt động liên quan đến an toàn lao động

+ Các công việc liên quan về thống kê, giải thích tình huống và báo cáo 

Ðiều gì người Tổ trưởng đặc biệt quan tâm? Sử dụng thời gian ra sao?

PHẦN 3 : CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DÀNH CHO TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

 • Quản lý hàng hoá, các bước xuất, nhập nguyên vật liệu 
 • Nhu thế nào là quản lý nguyên vật liệu 4 Ðúng 
 • Các hiện tuợng xảy ra khi quản lý nguyên vật liệu không đạt yêu cầu 
 • Các giải pháp nhằm tăng năng suất 
 • An toàn lao động trong sản xuất cấp tổ

PHẦN 4 : PHÁT HIỆN LÃNG PHÍ VÀ TIẾT GIẢM CHI PHÍ TRONG SẢN XUẤT

 • Nhận diện lãng phí: lãng phí lao động, lãng phí trong sản xuất 
 • Tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất

PHẦN 5 : PHONG CÁCH VÀ CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT DÀNH CHO TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Làm thế nào để thành công? Những khuyết điểm nên tránh trong điều hành Xây dựng đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả: 

+ Ðể thành công trong đào tạo và hướng dẫn nhân viên 

+ Phương pháp tiến hành một cuộc họp tổ thành công

3. HỌC PHÍ KHÓA HỌC: 1.500.000đ/khóa/học viên (Đã bao gồm tài liệu, tea - break, chứng chỉ khóa học)

Đánh giá cuối khóa: Kiểm tra, Xếp loại & Cấp CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC - CHỨNG CHỈ QUỐC GIA, Có giá trị toàn quốc và vĩnh viễn!


Comments