Kế Toán‎ > ‎

Kế Toán Trưởng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

"KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP & HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP"

(Khóa đào tạo cấp CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH)

1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KHÓA HỌC

a. Sinh viên tốt nghiệp các ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán theo quy định. Có thời gian tốt nghiệp:

+ 2 Năm từ ngày tốt nghiệp đối với Bậc Đại học;

+ 3 Năm từ ngày tốt nghiệp đối với Bậc Cao đẳng, Trung cấp.

b. Hiện đang làm Kế toán tại các doanh nghiệp, đơn vị.

2. MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌCĐào tạo và tổ chức thi cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng theo Quy định của Bộ Tài chính

3. HỌC PHÍ KHÓA HỌC: 3.500.000 đ/khóa/học viên (Đã bao gồm tài liệu học tập bản quyền)

4. NỘI DUNG & THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4.1. Nội dung: Học các chuyên đề theo Quy định của Bộ Tài chính

4.2. Thời gian đào tạo: 3 - 3,5 tháng theo quy định của Bộ Tài chính và học vào Chiều,Tối thứ 7 và Cả Ngày Chủ nhật

Đánh giá kết quảKiểm tra, Xếp loại & Cấp CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG của BỘ TÀI CHÍNH
Chứng chỉ Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng do Bộ Tài Chính cấp


Comments