Học Viên Khởi Nghiệp

MỘT SỐ HỌC VIÊN KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG ĐIỄN HÌNH
TỪ CHƯƠNG TRÌNH KHỞI SỰ KINH DOANH

1. Sao Mai Đà Lạt
https://www.facebook.com/daotaosaomaidalat
2. Cà Phế Sỏi Đá _ Lâm Hà
3. Công ty Quảng cáo Toàn Trọng Tin
- www.toantrongtin.com
4. Công ty Quảng cáo Kim Trí
5. Vé máy bay giá rẻ
https://www.facebook.com/profile.php
6. Chiếu Phim Galaxy
7. Quần áo giá rẻ
https://www.facebook.com/quanaogiaredalat
..
Comments