Giải pháp Doanh Nghiệp

9 cách đưa công việc kinh doanh của bạn thoát khỏi cảnh trì trệ và tăng trưởng như vũ bão trong thời điểm kinh tế khó khăn

Công ty của bạn có bế tắc không?

1.      Bạn bế tắc vì thua kém đối thủ?

2.      Bạn bế tắc vì không đủ doanh thu?

3.      Bạn bế tắc vì doanh thu không ổn định?

4.      Bạn bế tắc vì thiếu chiến lược?

5.      Bạn bế tắc vì chi phí lấn át lợi nhuận?

6.      Bạn bế tắc vì làm mãi những việc không hiệu quả?

7.      Bạn bế tắc vì bị thị trường đào thải?

8.      Bạn bế tắc vì những hoạt động tiếp thị tầm thường?

9.      Bạn bế tắc vì vẫn nói rằng “Tôi tự làm được”?

Làm sao để tồn tại và phát triển trong thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay?

4 lý do khiến bạn bế tắc:

1.      Không đưa tư duy phát triển kinh doanh vào mọi mặt trong doanh nghiệp.

2.      Không đánh giá, giám sát, so sánh hay đo lường kết quả kinh doanh.

3.      Không có kế hoạch chiến lược tiếp thị chi tiết cùng những chi tiêu tăng trưởng cụ thể.

4.      Không biết cách đặt mục tiêu rõ ràng và phù hợp.

Để phát triển doanh nghiệp bền vững cần phải biết cách loại bỏ những bế tắc.

Vậy nếu “bế tắc” đang là vấn đề trước mắt, bạn cần làm gì để giải thoát cho công ty mình?

Comments